Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Vi har tid til deg!

Vi kan treffes der du vil!

Vi har taushetsplikt!

Uteseksjonens vakttelefon:
910 07 168

Vi er tilgjengelige
Man: 08.00 - 15.00
Tirs - tors: 08.00 - 22.30
Fre: 08.00 - 23.00

Besøksadresse:
Nytorget 1

 Avdelingsleder:
Kim Nesse

Samarbeidspartnere

Skrevet av: , publisert 03.10.2012

Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre, som bor eller oppholder segi Stavanger. Vi avdekker risikoutsatte ungdom, gjennom systematisk oppsøkende arbeid i sentrumsnære ungdomsmiljøer og i bydelene. Denne kunnskapen bruker vi som grunnlag for planlegging og prioritering av tiltak, både internt og i samarbeid med andre instanser. 

For best mulig å kunne forebygge problemutvikling legger Uteseksjonen stor vekt på tverrfaglig samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Vi har et tett samarbeid med skoler, helsesøstre, fritidsklubber og foreldre. I tillegg har vi en god oversikt over og kontakt med mange ulike instanser som Helsestasjonens familiesenter, TIPS, NAV, Barnevernstjenesten, BUP og Politi.

Vi skal ha oppdatert kunnskap om og innsikt i utviklingstrekk i ungdomsmiljøene, i den forbindelse blir vi også bedt om å kommentere trender i ungdomsmiljøet i media. Uteseksjonen bidrar også med undervisning og foredrag for samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner og foreldre. Foredragene vi nå tilbyr er blant annet foredrag om rus, mobbing og sosiale medier. 

Uteseksjonen har i samarbeid med Kompetansesenter rus-region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter, gjennomført en kartlegging etter HKH metodikk på bruk av anabole steroider blant gutter 16-20 år. Uteseksjonen har også gjennomført en kartlegging av hasjbruk blant ungdom.  Disse har resultert i rapporter og forslag til nye tiltak.

 

Andre samarbeidsfora som uteseksjonen deltar i:

  • Utvidede ressursteam i alle bydelene og sentrum
  • Styringsgruppe for Ta Hys.
  • Arbeidsutvalg for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Ressursgruppe for tiltak mot bruk av anabole androgene steroider.
  • Referansegruppe for Bakgården/ Kyviksmarka.
  • Styringsgruppe for Opp og Lev.